Gyzgyn satuw önümleri

Sebet topy

Sebet topy

Orta agramy we owadan gurluşy, basketbol ýaryşlarynda iň köp ulanylýan ululyk ýa-da çagalar, ýetginjekler, kollej okuwçylary, orta mekdep okuwçylary we başlangyç synp okuwçylary üçin amatly.

RUGBY BALL

RUGBY BALL

Kauçuk ýüzünden, neýlon ýüplükden we tebigy ýa-da sintetiki kauçuk kapsulada ýerleşdirilen howa öt haltasyndan ybarat üç gatly gurluşyk bilen iň ýokary hilli tebigy rezinden öndürilen ýokary hilli regbi topy bilen tanyşdyrmak.

Futbol topy

Futbol topy

5eňil ölçegli 5 woleýbol we futbol topy, çagalar, ýaşlar, orta ýaşly we garry adamlar üçin okuw, türgenleşik we ýaryşlar üçin amatlydyr.Oorapyk woleýbol topy täze başlanlar üçin ajaýyp we maşgala we dostlaryňyz üçin ajaýyp sowgat.

Woleý topy

Woleý topy

Hil we ygtybarly material: ýokary hilli PVC materialdan ýasalan, ajaýyp ussatlygy bilen ýapyk woleýbol ýumşak we suw geçirmeýän, durnukly we geýmek aňsat däl, uzak wagtlap ulanmak üçin amatly

Tennis

Tennis

Tennis türgenleşigi üçin ajaýyp saýlaw: tennis toplarymyzyň ajaýyp bökmek belentlikleri bar, türgenleşik üçin ulanylyp bilner;Tennis maşynlary, tennis bilen meşgullanmak we hatda öý haýwanlaryňyz bilen oýnamak üçin amatly

Biziň blogymyz

Biziň kompaniýamyz ähli görnüşli sport önümlerini öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir .Hemme önümler Amerika Europeanewropa we Eastakyn Gündogar ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere satylýar.Kompaniýamyz 2000 inedördül metr, gurluşyk meýdany 1200 inedördül metr.Bag bagy zawody, Şigao halkynyň ýokary hilli önüm öndürmek üçin önümçilik bazasydyr.Öňdebaryjy tehnologiýa we ýokary hilli gözegçilik ulgamy bar.Şigao halkymyz hil gözegçilik ulgamyny berk kabul etdi.Iň oňat we kanagatlanarly hyzmat bermek üçin on-dan gowrak uly inersener we tehnikimiz bar.“Qualityokary hilli” kompaniýamyzdakylaryň hemmesiniň şygarydyr.Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin her gün özümizi gaýgyrmaýarys.Size iň gowy hyzmaty berjekdigimize söz berýäris.Geliň, ýagty geljegi gurmak üçin bilelikde işleşeliň

Hasaba gir