sahypa_banner1

Biz hakda

Ningbo Yinzhou Şigao Sport Önümleri Ltd.

hakda

Ningbo Yinzhou Shigao Sport Harytlary Ltd., Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde, Hytaýyň materik kenar ýakasynyň ortasynda we ykdysady taýdan ösen taňze derýasynyň deltasynyň günorta ganatynda ýerleşýär.Şanhaý, Hangzhou we Beilun bilen ýanaşyk, özboluşly çuň suw duralgasy bar.Kompaniýa her dürli sport önümlerini (futbol, ​​woleýbol, basketbol we regbi goşmak bilen) we her dürli mahabat sowgatlaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Önümler Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar we beýlekiler ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.2000 inedördül metr meýdany we 1200 inedördül metr meýdany öz içine alýan bag görnüşindäki zawod, Şigao-nyň ýokary hilli önüm öndürmek üçin bazasydyr.Öňdebaryjy tehnologiýa we ýokary hilli gözegçilik ulgamy bar.Sego adamlar berk ýokary hilli dolandyryş ulgamyny ulanýarlar.Müşderilere iň kanagatlanarly hyzmat bermek üçin köp işleýän on-dan gowrak uly inersener we tehnik bar."Qualityokary hilli" kompaniýamyzdaky her bir işgäriň şygary.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin her gün oýnaýarys.Size iň gowy hyzmat berjekdigimize söz berýäris.Geliň, has gowy geljegi döretmek üçin bilelikde işleşeliň!

KÖP YEYLLAR ÜÇIN DURMUŞ ÜÇIN synanyşýarys

Zawodyň direktory satuwlarynyň hili BIRINJI

Dürli sebitlerdäki üpjün edijiler bilen ýakyndan işleşýär, Önümlerde we amaly gurluşykda toplanan baý tejribe.Requirementsokary talaplar we ýokary hilli elmydama kompaniýamyzyň gözlegidir.On ýyllyk ösüş taryhy kompaniýany kem-kemden top oýnuna öwürdi.Esasy marka hökmünde önümler bilen önüm gurluşy ulgamy, esasy önüm hökmünde futbol we basketbol, ​​gazaply bazar bäsleşiginde köp abraý gazandy.

Zawod döredileli bäri bu kompaniýa Olimpiýa, Nestle, Disneý, Coca-Cola we ş.m. ýaly meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk etdi we mahabat we bölek satuw üçin futbol we basketbol ýaly sport harytlaryny sazlamakda hyzmatdaşlyk etdi.

shebei
sheibei2
sheibei3

Hasaba gir