sahypa_banner1

Rezin rezin material Täze oýunçy üçin tennis topy türgenleşik toplary

Gysga düşündiriş:

1. Galyň tebigy rezin, ygtybarly we çydamly.

2. qualityokary hilli duýulýan, has uzak hyzmat ömri.

3. Basyş tennis toplary, basyşsyz toplardan has gowy bökmek.

4. Boýy 54 töweregi.

5. Yzygiderli duýmak we täsiriň peselmegi.

6. Easyeňil götermek we saklamak üçin galyň torbalar.

7. Açyk reňk, görmek aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Diametri (mm): 65.5
Agramy (g): 56.5
Yza gaýtmak: 135-147 sm
Material: Kauçuk
Önümiň ady: Köpçülikleýin çap edilen tennis topy
Logotip: Custöriteleşdirilen logotip kabul ederliklidir
Gaplamak: 3 sany
Arza: Tennins okuwy
MOQ: 6000 sany
Şahadatnama: EN71
Aýratynlyklary: Adaty tennis topy
Açar söz: Sary ýüň tennis topy
Funksiýa: Oýun oýnamak
“Combo Set” hödürlenýär: 3
SÖPGI: Basyş
Kararlar: TTI-den dokalan ýüň (52% ýüň)
Material Kauçuk dokalan 52%
DEFOMASI: A: 0.22-0.26IN
GÖRNÜŞ: 135-147CM
Agramy: 56.5-59.4gr
SIZE: 65.5-68.5MM
asd

Önümiň tanyşdyrylyşy

sdf

Ygtybarly we güýçli: tejribe toplarymyz ýokary hilli kauçukdan we materialdan ýasalan, güýçli we ygtybarly, geýmek, solmak ýa-da döwmek aňsat däl, çuňňur elastik bogunlar ýarylmagy azaldýar, gündelik eşiklere çydamly, size uzak wagtlap hyzmat edip biler.

Tennis türgenleşigi üçin ajaýyp saýlaw: tennis toplarymyzyň ajaýyp bökmek belentlikleri bar, türgenleşik üçin ulanylyp bilner;Tennis maşynlary, tennis bilen meşgullanmak we hatda öý haýwanlaryňyz bilen oýnamak üçin amatly

Ölçeg jikme-jiklikleri: tejribe üçin tennis toplarynyň diametri takmynan 65.5mm, bökmek beýikliginde takmynan 135-147 sm dýuým;Dogry ululyk size oýnamaga we türgenleşmäge goldaw berip biler, kanagatlanarsyňyz

Giňişleýin programmalar: kiçi tennis toplary maşgalaňyza howlularda, seýilgählerde, otlarda we beýleki ýerlerde ýoldaş ýoldaşyňyz bilen interaktiw oýun oýnamak üçin amatly, stresden dynmak bilen, öý haýwanlaryňyz bilen oýnap bilersiňiz

Aýratynlyklary

Şatlykdan lezzet alyň:

Bu tennis toplary, maşgalaňyz üçin içerde we daşarda itiňiz bilen türgenleşmek, kowalamak we oýnamak, hezil etmek üçin amatly.

Näzik sowgatlar:

Tennis toplaryny türgenleşdirmek, maşgalaňyza, dostuňyza ýa-da kärdeşleriňize aladaňyzy bildirmek üçin amaly we näzik sowgatlardyr.Şeýle oýnawaç we gyzykly sowgatlary almakdan hoşal bolarlar.

asd (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Hasaba gir