sahypa_banner1

-5okary hilli ululygy 1-5 ýörite logo pvc regbibol

Gysga düşündiriş:

Highokary hilli futbol toplarymyzy, çydamlylygyň we öndürijiligiň ajaýyp kombinasiýasy bilen tanyşdyrmak.Qualityokary hilli PVC / PU materiallaryndan ýasalan bu futbol berk türgenleşige we ýiti bäsleşige çydap biler.Onuň berk gurluşy, görnüşine ýa-da hiline täsir etmezden, gödek işlemäge garşy durmagyny üpjün edýär.

Futbolymyz bilen oýundan doly lezzet alyp bilersiňiz.Hünärmen sportçy ýa-da regbi janköýeri bolsun, bu top türgenleşik, ýaryş we regbi janköýeri üçin aýratyn sowgat hökmünde dürli ulanylyş üçin ajaýyp.Köpugurlylygy we işleýşi ony sport esbaplary kolleksiýasyna hökmany goşant goşýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Model belgisi: SGRB001
Önümiň ady: Regbi topy
Ölçegi: 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #
Logotip: Müşderiniň nyşany
Reňk: Reňk düzüň
Stil: regbi topy
Şahadatnama: ISO9001/ CE / BSCI / Sedex
Ulanylyşy: Sowgatlar, okuw, oýun, baýrak
Gaplamak: Standart ýa-da özleşdirilen
Mysal üçin wagt: 7 gün
Önümçilik wagty: 30-45 gün
Material: PVC / PU
oýun topy: regbi
Öz islegiňiz üçin dürli deri kombinasiýalary: Sintetiki kauçuk / PU / PVC
Deri materialyň galyňlygy: 1,6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.7mm, 3.0mm we ş.m.
Gatlak: 1-den 4-e çenli gatlak.
1 (4)
2 (6)
2 (1)
2 (5)
No.ok. Uzynlyk Uzyn aýlaw Gysga aýlaw
SIZE 5 30 sm 74,5 sm 59 sm
SIZE 4 27,5 sm 66,5 sm 48 sm
SIZE 3 26 sm 63,8 sm 45,7 sm
SIZE 2 22 sm 53,7 sm 42,2 sm
SIZE 1 15 sm 39,5 sm 30,5 sm

Önümiň tanyşdyrylyşy

2

1 #, 2 #, 3 #, 4 # we 5 # ululykda bar, futbol toplarymyz dürli ýaşdaky we başarnykly oýunçylar üçin amatly.Şeýle hem, oýnuňyza şahsy degişme goşmak üçin topy öz logotipiňiz bilen düzüp bilersiňiz.Topyň açyk reňkleri, kazyýetde tapawutlanmagyny üpjün edip, isleýşiňiz ýaly düzülip bilner.
Futbollarymyz, oýun tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin dürli deri material kombinasiýalarynda bar.Islegleriňize laýyk gelýän önümi tapmak üçin sintetiki kauçukdan, PU ýa-da PVC-den saýlaň.Mundan başga-da, topuň ýüzünde ýalpyldawuk, mat, merjen, lazer, floresan ýa-da neopren ýaly dürli görnüşler bolup biler.Şeýle hem deri materialyň galyňlygyny 1,6 mm-den 3.0mm aralygynda saýlap bilersiňiz.Bu opsiýalar, topy oýnamak stiliňize we islegleriňize görä düzmäge mümkinçilik berýär.

Sözümiziň ahyrynda, ýokary hilli 1-5 ölçegli adaty logo PVC futbollarymyz ähli derejeli oýunçylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredildi.Çydamly materiallary, düzülip bilinýän aýratynlyklary we özüne çekiji dizaýny ony futbol höwesjeňleri üçin iň esasy saýlamaga öwürýär.Türgenleşýärsiňizmi, oýna taýynlanýarsyňyzmy ýa-da özboluşly sowgat gözleýärsiňizmi, bu futbol topy garaşyşlaryňyzdan has ýokary bolar.

32

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Hasaba gir