sahypa_banner1

Mawy ýaşyl rezin amerikan futbol ululygy 3 adaty logo futbol

Gysga düşündiriş:

Kauçuk ýüzünden, neýlon ýüplükden we tebigy ýa-da sintetiki kauçuk kapsulada ýerleşdirilen howa öt haltasyndan ybarat üç gatly gurluşyk bilen iň ýokary hilli tebigy rezinden öndürilen ýokary hilli regbi topy bilen tanyşdyrmak.Uly oýna taýýarlyk görýärsiňizmi ýa-da ýokary derejeli ýaryşlara gatnaşýarsyňyzmy, regbi toplarymyz iň gowy saýlaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: ZheJiang , Hytaý
Önümiň ady: rezin Amerikan futboly
Material: Kauçuk, Tebigat rezin
Ölçegi: 1 #, 3 #, 6 #, 9 #
Reňk: Reňk düzüň
Logotip: Müşderiniň nyşany
Şahadatnama: SGS / BSCI
Ulanylyşy: Sowgatlar, okuw, oýun, baýrak
Gaplamak: Standart ýa-da özleşdirilen
Mysal üçin wagt: 7 gün
Önümçilik wagty: 30-45 gün
Bäsleşik: Amerikan futboly

Haryt ady

Mawy ýaşyl rezin amerikan futbol ululygy 3 adaty logo futbol

Daşarky material

Qualityokary hilli rezin

Süýt

Tebigy rezin / butil öt haltasy / neýlon sargy

Gatlak

3 gatlak (rezin üst + neýlon ýüplük sargy + öt haltasy)

Ölçeg jikme-jiklikleri

Ölçegi 1: 49-51 sm, 100-120 gr

Ölçegi 3: 53-55 sm 280-315 gr
Ölçegi 6: 63-65 sm, 315-340 gr
Ölçegi 9: 70-72 sm, tegelek 400-425 gr

Reňk we dizaýn

Custöriteleşdirilen reňkler we dizaýnlar kabul edilýär.

Maksat

Mahabatlandyryş, mekdep okuwy, oýnamak we oýun üçin.

sdf
asd

Önümiň tanyşdyrylyşy

asd

Reýbi toplarymyz ýokary hilli tebigy kauçukdan ýasalyp, meýdançada deňsiz-taýsyz çykyş etmek üçin niýetlenendir.Toplarymyz, iň agyr zarbalary, iň kyn çözgütleri we iň kyn ýagdaýlary almak üçin gurlan güýç we çeýeligiň ajaýyp utgaşmasydyr.Iň oňat tutawajy we ajaýyp işleýşi bilen, topumyz, başarnygyňyzy ösdürmek we oýnuňyzy indiki derejä çykarmak üçin ajaýyp guraldyr.

Futbollarymyzda iň ýokary öndürijilik we çydamlylyk üçin ýörite döredilen özboluşly üç gatly gurluşyk bar.Kauçuk ýüz ajaýyp tutmagy we işlemegi üpjün edýär, neýlon ýüplük bilen örtülen bolsa güýç we durnuklylyk goşýar.Içki öt halta tebigy ýa-da sintetiki kauçuk kapsulada jemlenendir, bu ýumşak we rahat duýgy berýär, bu topy oýnamaga şatlyk berýär.

Türgenleşik we bäsdeşlik oýny üçin döredilen regbi toplarymyz ähli ussatlyk derejeli oýunçylar üçin ajaýyp.Tejribeli ýa-da täze gelen bolsaňyzam, toplarymyz size kazyýetde üstünlik gazanmak üçin zerur endikleri ösdürmäge kömek eder.Çydamly gurluşy, ygtybarly öndürijiligi we deňi-taýy bolmadyk hili bilen, futbollarymyz islendik çynlakaý oýunçy üçin iň esasy saýlawdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Hasaba gir