sahypa_banner1

Önümçilik prosesimiz

Zawodymyzda birmeňzeş hil, arzan bahalar, birmeňzeş bahalar we has ýokary hilli futbol toplary, woleýbol seriýalary, Amerikan futboly, basketbol, ​​futbol we nasos, iňňe, tor we ş.m. bar.Giňden kabul edilmegi we bazardaky müşderiler tarapyndan ýokary baha berilmegi üçin.Biz diňe bir gözleg we ösüş üçin köp güýç sarp etmeýäris, önümçilik prosesindäki her bir prosedurany berk barlaýarys, jikme-jiklige gönükdirilen we önümçilik prosesinde her baglanyşygy gowulaşdyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.Çig mal satyn almakdan başlap, önümçilige çenli hil barlagy ajaýyp dolandyryş ulgamyna eýe.Önümçilik prosesi çig mal satyn almalaryna, öndürijilik prosesine, gaplama we beýleki baglanyşyklara berk gözegçilik etmeli.Satyn almalarda kämilligi has kämilleşdirýäris, çig malyň her topary berk gözegçilikde saklanmaly we iň gowy dereje we hil üçin çalyşmaly.Diňe ýokary hilli çig mal we optimal önümçilik tehnologiýasy ulanmak bilen, futbol durnukly uçuş liniýasyna, degişli çeýelige ýetip biler. Qualityokary hilli futbol öndürmek üçin.Hil korporatiw medeniýetiň özenidir.

Futbol öndürmek prosesi, Çig mal taýýarlamak:
1. Deri: Futbollaryň köpüsi sintetik derini ulanýarlar, simulirlenen derini goldamak üçin garylan we emele gelen PVC, TPU we EVA we ş.m. ulanýarlar.

Şengchang

2. Içki çyzgy: Futbolyň iň möhüm bölegi, köplenç rezin, poliuretan ulanyň.

3. Beýleki bölekler: tikin sapagy, egriji sapak, howa burun we ş.m.

PS: Içerde we daşary ýurtlarda hemişe meşhur markadan deri we rezin.köpçülikleýin satyn alyşlar ykdysadyýetiň we durnuklylygyň artykmaçlyklaryny almaga kömek edip biler, önümçilik çykdajylaryny azaltmak, önümiň we markamyzyň hilini ýokarlandyrmak.Beýleki bölekler üçin meşhur barand ulanmagy makul bilmeris.

Çap etmek we gaplamak:
Çap etmek: Dürli dizaýn we marka nyşanlary bilen çap edilen ýylylyk geçiriji kagyz, topuň üstünde goýulýar we kagyzdaky nagyş topa geçirilişinden has ýokary temperatura bejergisine sezewar edilýär.

TYGH
TYGH12

Ondan soň termler hil kesgitlemegiň birnäçe tapgyrydyr: howa basyşyny sazlamak, agramy kesgitlemek, 24 sagat howa barlagy, daşky görnüşi kesgitlemek, howa basyşyny kesgitlemek, agramy kesgitlemek, görnüşi kesgitlemek.

BFDD
BFDD2

Gaplamak: Multfilmler iň köp ulanylýar.

Futbol ruhuny dowam etdirmek üçin sarp edijiler üçin iň oňat gaplamany ulanýarys.


Iş wagty: Iýun-13-2023
Hasaba gir