sahypa_banner1

2024-nji ýylda, täze ýyla girenimizde, kompaniýamyz size has gowy hyzmatlar bermek üçin köp işlemegini dowam etdirer.

2024-nji ýylda, täze ýyla girenimizde, kompaniýamyz size has gowy hyzmatlar bermek üçin köp işlemegini dowam etdirer.“Ningbo Yinzhou Shigao Sports Goods Co., Ltd.” dürli sport enjamlaryny öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşen, dürli görnüşli futbol seriýalaryny, woleýbol seriýalaryny, Amerikan futboly, basketbol, ​​futbol we nasoslar, iňňeler ýaly degişli enjamlary gurnamakda ýöriteleşen kärhana. we torlar.Kompaniýamyz önümlerimiziň ajaýyp hilini we ygtybarlylygyny üpjün edip, SGS, ISO9001 we SEDEX şahadatnamalaryny aldy.

Her bir müşderiniň maşk enjamlaryny sargyt edende aýratyn talaplarynyň bolup biljekdigine düşünýäris.Şonuň üçin aşakdaky soragy berýäris:

Haýsy material isleýärsiňiz?

Size haýsy ululyk gerek?

Islegiňiziň mukdary näçe?

Logotip ýaly aýratyn talaplaryňyz barmy?

Ippingük daşama çykdajylaryny hem öz içine alýan nyrh bilen üpjün etmegimiz zerurmy?Hawa bolsa, barjak portuňyzyň adyny aýdyň?

Bu soraglary bermek bilen, siziň takyk zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biljekdigimize we mümkin boldugyça iň takyk we netijeli hyzmat bilen üpjün etjekdigimize göz ýetirýäris.

Önümlerimizde sport pudagynyň hünär standartlaryna laýyk gelýän iň oňat tejribe futbollary we iň ýokary hilli futbollar bar.Sport topary, mekdep, sport kluby, distribýutor ýa-da satyjy bolsaňyz, aýratyn talaplaryňyza laýyk bolup bileris we standartlaryňyza laýyk gelýän ýokary hilli önümler bilen üpjün edip bileris.

Hil we müşderi kanagatlandyrmagy maksat edinýäris we önümlerimizi saýlanyňyzda, sport zerurlyklary üçin iň oňat önümi saýlaýandygyňyza ynanyp bilersiňiz.2024-nji ýylda we ondan soňky ýyllarda size hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we üýtgeýän zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin önümlerimizi we hyzmatlarymyzy gowulandyrmagy we giňeltmegi dowam etdirmegi maksat edinýäris.Ningbo Yinzhou Shigao sport önümleri kärhanasyny saýlanyňyz üçin sag boluň.

asd

Iş wagty: -20anwar-03-2024
Hasaba gir