sahypa_banner1

Kanton ýarmarkasynda we Gonkong sergisinde täze futbol top seriýasy

asd (2)
asd (1)

Biz, Ningbo Yinzhou Şigao Sport Co., Ltd, ýaňy-ýakynda Kanton ýarmarkasynda we Gonkong sergisinde täze futbol top seriýamyzyň uly täsir galdyrandygyny habar bermekden hoşal.Täzeçillik we ýokary hilli önümlerimiz uly höwes bilen kabul edildi we täze nusga görnüşleri gymmatly müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýerinde kesgitlenildi.

Kompaniýamyz, futbol toplary, woleýbol, Amerikan futboly, basketbol we nasoslar, iňňeler we torlar ýaly esbaplar ýaly köp sanly sport enjamlaryny öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir.Müşderilerimiziň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli sport enjamlaryny özleşdirmek ukybymyza buýsanýarys we önümlerimiz ajaýyp hili we berkligi bilen tanalýar.

Sergilerde görkezen täze futbol top seriýamyz ýokary derejeli PVC, PU we TPU-dan ýasalyp, ajaýyp çeýeligi, aşgazana garşylygy we suwa garşylygy hödürleýär.Süýt butil ýa-da tebigy rezin, neýlon ýa-da poliester ýarasyndan ýasalyp, meýdançada ýokary öndürijiligi üpjün edýär.Futbol toplarymyz mahabat, mekdep okuwy, oýun we oýun maksatlary üçin amatly we 5, 4, 3, 2 we 1 ululykda elýeterlidir, duşuşmak üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary, logotipleri we reňkleri, şeýle hem OEM hyzmatlaryny hödürleýäris. müşderilerimiziň üýtgeşik talaplary.

Kanton ýarmarkasynda we Gonkong sergisinde täze önümlerimize jogap gaty köp boldy, köp alyjy futbol topumyz seriýasyna uly gyzyklanma bildirdi.Müşderiler materiallarymyzyň hiline we önümleri öz isleglerine görä düzmek ukybyna aýratyn baha berýärler.Bu meşhur täze önümleri bazara çykarmak üçin diýseň begenýäris we dünýädäki sport höwesjeňleriniň we satyjylarynyň arasynda uly täsir galdyrjakdygyna ynanýarys.Goldawyňyz üçin sag bolsun aýdýarys we ajaýyp sport enjamlarymyz bilen size hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Iş wagty: 11-2023-nji dekabry
Hasaba gir